És increible que la natura demani a crits ajuda, però més increible és que ningú l'escolti (Capra)

INFANTS I JOVES

B-luga, com a agent educatiu, vol fomentar el coneixement i el respecte envers la natura dins del marc d’una educació integral i participativa on els infants i joves assoleixin uns coneixements teòrics i pràctics, ja que creiem que l’educació des de ben petits és una eina clau per tal de fomentar la conservació dels espais marins.

Formada per un equip de biòlegs marins, B-luga té com a objectius fomentar el coneixement del medi marí i els seus ecosistemes; sensibilitzar els participants en el respecte pel medi marí i l’adopció d’hàbits saludables i sostenibles respecte la natura;  i involucrar els participants en la problemàtica actual dels oceans, conscienciant-los de quines són les causes i instant-los a formar part de les solucions.

Enfoquem les nostres activitats en el Mar Mediterrani, ja que és un medi que tenen a prop i del que poden gaudir.

Colònies d’educació ambiental: Les estades són una bona ocasió per a treballar de manera entretinguda i divertida el nostre entorn litoral des de ben petits, tot jugant, anant d’excursió o fent tallers.

Tallers de mar: Són tallers pràctics d’observació i deducció on pretenem ensenyar alguns dels trets més significatius dels ecosistemes litorals i de laresponsabilitat que tots plegats tenim envers aquests entorns naturals. Segueixen dues línies: lúdica i científica, ambdues basades en l’educació ambiental.

Sortides: Les sortides són una part important de la nostra programació, ja que entenem que una educació satisfactòria implica tenir a l’abast un ampli ventall d’activitats on escollir. Aquestes són una bona manera de trencar amb la dinàmica del dia a dia.

Campaments: Durant els campaments s’aprèn a conviure i a compartir tot practicant diverses disciplines relacionades amb el medi aquàtic. Ofereixen als participants la possibilitat de continuar creixent i  formant-se durant les vacances d’estiu, entenent que el lleure i la formació no son incompatibles, sinó que es complementen.

Casals: Els casals són una proposta educativa per a compatibilitzar els horaris laborals amb l’atenció als infants durant les vacances escolars. Ells gaudeixen i aprenen alhora que es relacionen amb altres infants en el seu entorn habitual, per això totes les nostres activitats tenen una vessant educativa i una lúdica.

Activitats extraescolars: En aquest apartat agrupem totes aquelles activitats que tenen implícita una part formativa en una matèria concreta però, que tal i com especifica la nostra metodologia de treball, es desenvolupa en un marc lúdic i de diversió, que estimuli a l’infant o jove a progressar.

Fes click aquí si vols veure el nostre catàleg.


Les estades són una bona ocasió per a

treballar de manera

entretinguda i divertida el nostre entorn litoral des de ben petits, tot

jugant, anant d’excursió o fent tallers.

  • Cercador